ЖАНРЛАР

BL

Жүрүп жаткан Кайнатам менен жаша

2.7
бөлүм 3 January 31, 2021
бөлүм 2 January 31, 2021

Жүрүп жаткан Ит кафесинин ээси

3.8
бөлүм 3 January 31, 2021
бөлүм 2 January 31, 2021

Жүрүп жаткан Ошол эле Далилдин астында

3.7
бөлүм 3 January 31, 2021
бөлүм 2 January 31, 2021

Уланууда Өлкө чычкан

2.5
бөлүм 10 January 25, 2021
бөлүм 9 January 25, 2021

Жүрүп жаткан Ал чын эле ... мени мененби?

3.5
бөлүм 10 January 25, 2021
бөлүм 9 January 25, 2021

Жүрүп жаткан Чындыгында эле майтарылбаспы?

2.2
бөлүм 3 January 25, 2021
бөлүм 2 January 25, 2021

Жүрүп жаткан Lucky Chance

3.6
бөлүм 3 January 24, 2021
бөлүм 2 January 24, 2021

Жүрүп жаткан салам бейтааныш

2.7
бөлүм 3 January 23, 2021
бөлүм 2 January 23, 2021

Жүрүп жаткан Аман калуу оюну

3.1
бөлүм 3 January 21, 2021
бөлүм 2 January 21, 2021